Impressum

PLW Holding GmbH
Lademannbogen 27, 22339 Hamburg.

Telefon: 0049 (040) 181 33 94-00
Fax: 0049 (040) 181 33 94-99
eMail:   info@plw-bau.de

Dyrektorzy zarządzający: Leszek Wirski, Piotr Wirski

Wpisana do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Hamburgu pod numerem HRB 160245.
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ VAT: DE328985864
Numer podatkowy: 50/750/01500

Zastrzeżenie

1. treść oferty online
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są z zasady wykluczone, o ile ze strony autora nie można udowodnić winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnej zapowiedzi lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. odniesienia i linki
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę.
Dlatego autor wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków odpowiednie strony, do których one prowadzą, nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których odsyłają linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również obcych wpisów w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

3. prawo autorskie i prawo o znakach towarowych
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji.
Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!
Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

4. ochrona danych
Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie.

5 Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostaliście Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.