PLW Bau

Podstawową działalnością PLW Bau jest budowa obiektów kubaturowych. Ponadto w ofercie znajdują się dodatkowe usługi, takie jak budowa stanu surowego, planowanie na miejscu i realizacja pod klucz oraz usługi generalnego wykonawcy.